Inspektion och behandling av läckage av elfordonsbatteri

Om din elektrisk mountainbike har läckage, kontrollera utseendet först, ta reda på läckaget av syraläckage;

Ta sedan av locket för att se den ogenomträngliga syran läcka runt lockventilen och öppna sedan locket för att observera elektrolytflödet inuti batteriet.

Efter att ovanstående arbete har slutförts, om inget onormalt hittas, bör lufttäthetstestet göras (lägg i vattnet för att blåsa upp och trycksätta, observera om det finns några bubblor i batteriet eller inte, och om det finns bubblor, är det indikerat att det finns läckage av syraläckage.

Under laddningen observeras flödeselektrolyten, och i så fall förklaras orsaken.

I laddningsprocessen, om det finns ett flöde av elektrolyt bör tömmas.

sv_SESwedish
Rulla till toppen