Följande punkter bör uppmärksammas vid laddning av motorcykel

Laddaren för motorcykelutgång ansluts först till batteriets laddningsuttag, och sedan ansluts ingången till AC 220 v. Vid laddning visar den röda lampan på laddaren att laddningen är normal. Innan laddningen är full lyser grönt ljus och grönt ljus i 1-3 timmar.

 

Efter laddning kopplar du ur nätkabeln och kopplar sedan ur batteriet. Det är förbjudet att ansluta laddaren till växelström utan laddning under lång tid. Du kan ta ner batterilådan och ladda den, eller så kan du ladda den direkt på bilen.

 

Om batterilådan tas bort och laddas, när batterilådan sätts tillbaka efter laddning, se till att låsa den för att förhindra att batterilådan lossnar och orsakar strömavbrott. Det är strängt förbjudet att öppna elcykelns strömlås när du laddar direkt på bilen för att förhindra att laddaren bränns.

 

Vid laddning bör den omgivande miljön ventileras, ingen brand, se till att använda laddarens konfiguration, ta inte isär batterilådan utan tillstånd. När laddaren fungerar, förvara den utom räckhåll för barnet för att undvika fara.

sv_SESwedish
Rulla till toppen