Orsaken till och behandlingen av att motorn går när strömindikatorn inte lyser

Orsak 1: det finns ingen spänning mellan de positiva och negativa ledningarna på ratten eftersom ledningen eller kontakten är bruten.

Bearbetningsmetod: återanslut

Orsak 2: skadad elcykel med feta däck

Behandling: omblandning av ljusröret

Orsak 3: det finns ett fel på urtavlan

Behandling: byte av kretskort

Onormal motordrift av spänningsdisplaylampan på instrumentpanelen

Orsak 1: Luminatorskada

Lösning: byte av switch

Orsak 2: haveri på ratten

Lösning: byt ut kretskort

Orsak 3: dålig kontakt mellan ratten och batterianoden

Lösning: återanslut

sv_SESwedish
Rulla till toppen