Vilka är anledningarna till att kedjan släpps?

Kedjan faller ofta av svänghjulet eller kedjehjulet under en normal cykel elektrisk mountainbike. Detta misslyckande kallas kedjans droppe

Om bakhjulet inte längre är på plats och kedjan fortfarande är lös, ska kedjan klippas kort och sedan justeras.

Kedjehjulet, kedjan och svänghjulet är inte på samma plan.

Kedjehjulet verkar axiellt slag (det vill säga vänster och höger wobbling). Elimineringsmetod: justera kedjehjulets axiella utlopp.

Kedjestigningen är förlängd för att få den att gripa in i kedjehjulet eller svänghjulet. Ta bort metod: 1 byt ut ny kedja / 2 renovera gammal kedja med långsträckt stigning.

Kedjestigningen är förlängd för att få den att gripa in i kedjehjulet eller svänghjulet. Ta bort metod: 1 byt ut ny kedja / 2 renovera gammal kedja med långsträckt stigning.

Använd kedje- eller svänghjulständer för att få dem att gripa in i kedjan. Eliminering: byte av kedjehjul eller svänghjul.

sv_SESwedish
Rulla till toppen