Vad händer om elcykeln inte fungerar?

Kontrollera att batterieffekten på elcykeln är normal. Om utgången är för låg för att bevisa att batteriet är ur funktion är det brådskande att byta ut batteriet.

Kontrollera omkopplaren. En pluspol och signalledning med kort trådbrytare som, om bilen kan svänga, bevisar att vändkorset är trasigt och är i akut behov av byte eller reparation.

Oavsett om styrenheten är bra eller dålig. Du kan använda den positiva 5 V korta anslutningen av vändkorset, som t.ex. vridningen av strömbrytaren för att indikera att regulatorn inte är något problem.

Kontrollera motorns kvalitet. Motor kolborste kontakt är inte verklig, kommer också att orsaka elcykel utan elektricitet.

Strömindikatorn på instrumentbrädan är inte tänd och motorn går normalt.

Ingen spänning mellan rattens positiva och negativa ledning: dålig kontakt med kontakten eller trasig ledning: återanslut eller byt ledning;

Skada på ljusrör: byte eller reparation av ljusrör;

Öppen krets på ratten: byt ut eller reparera instrumentets kretskort.

sv_SESwedish
Rulla till toppen