Inspektion och behandling av "Battery Pack Obalans"

Batteriet laddas först för allmänt underhåll och laddas sedan ur med 2-timmarshastighet. Under urladdning mäts spänningen på batteriet på en elcykel med fet däck kontinuerligt, och det "bakåtriktade" batteriet med otillräcklig urladdningskapacitet väljs för behandling.

Tillsätt 1,050 av utspädd svavelsyra tills den flytande elektrolyten dyker upp och fortsätt sedan laddningen i 12-15 timmar. Vid laddning, var uppmärksam på att batteriets temperatur inte överstiger 500 c.

Efter laddning, vila 0. 5-4 timmar, gör om 2 timmars hastighetsurladdning.

Under urladdning mäts värdet av en enstaka nätspänning. Om urladdningstiden inte är upp till standarden eller encellsspänningen når 1,6 v, skiljer sig urladdningstiden mycket från det normala encellsbatteriet (skillnaden på 3 månader) , 6 månader, 9 månader, 10 minuter, 13 minuter eller mer) är mer än 5 minuter, 8 minuter, 10 minuter respektive 13 minuter. Om den månatliga skillnaden är mer än 15 minuter måste du upprepa ovanstående laddnings-urladdningsprocedurer. Tills den uppfyller kraven.

sv_SESwedish
Rulla till toppen