Huvudfunktioner och egenskaper hos småhjulig elcykel

Supertyst designteknik: den unika strömstyrningsalgoritmen kan appliceras på alla typer av borstlösa elfordonsmotorer och har en avsevärd kontrolleffekt, vilket förbättrar den allmänna anpassningsförmågan hos liten hjul elcykel kontroller. Gör att elfordonsmotor och styrenhet inte längre behöver matcha varandra.

 

Konstantströmkontrollteknik: strömpluggningsströmmen för elfordonsstyrenheten är helt överensstämmande med den dynamiska löpströmmen, vilket säkerställer batterilivslängden och förbättrar startvridmomentet för elfordonsmotorn.

 

Automatiskt igenkännande motorlägessystem: automatisk identifiering av elfordons motorkommuteringsvinkel, Hallfas och motorutgångsfas, så länge styrenhetens kraftledning, strömbrytarledning och bromsledning inte är anslutna fel, kan automatiskt identifiera motorns ingångs- och utgångsläge, Kan rädda problem med borstlösa elfordonsmotorledningar, minska användningen av elfordonskontroller kraftigt.

 

Motorlåssystem: i larmtillstånd låser styrenheten motorn automatiskt vid larm, styrenheten har nästan ingen strömförbrukning, inga speciella krav på motorn och ingen effekt på den normala implementeringen av elfordon under tillstånd av batteri under spänning eller andra onormala tillstånd.

sv_SESwedish
Rulla till toppen