Vid laddning lyser strömindikatorn, laddningsindikatorn är orange

¡¡¡¡ Kontrollera först att laddarens utgångskontakt och batterilådans laddningskontakt inte är ansluten. Om det inte är några problem, kontrollera om säkringen på batterilådan är öppen eller har löst kontakt med säkringshållaren. Dessutom kommer vissa modeller att kunna laddas efter att batterilåset har öppnats.

¡¡¡¡Om alla ovanstående fel är eliminerade, överväg om laddarens utgångsledning är öppen eller inte, och använd millimeterspänningen för att blockera 200v-blocket) för att mäta laddarens utgångsspänning utan belastning. Den ska vara 41-44v (med 36v batteri pga olika laddare). Om inte, kan laddarens utgångsledning vara öppen, och laddaren kommer att slås på och ersättas med en utgångsledning för att undanröja problemet.

¡¡¡¡Obs: när du byter laddarens utgångslinje måste du vara uppmärksam på att originalmaskinens positiva och negativa poler inte ansluts.

sv_SESwedish
Rulla till toppen