Elcykelns utvecklingshastighet i Kina

¡¡¡¡Genom utvecklingen av tre olika perioder har takten i Kinas utveckling av elcyklar inte stannat, och med snabbheten i konsumenternas efterfrågan ökar efterfrågan på marknaden. Utvecklingen av branschen under de senaste åren har bibehållit en tillväxttakt på mer än 80%.

¡¡¡¡Även om 2007, i den nationella politiken, industristandarder, råvarupriser och andra faktorer, har industrin varit i ett deprimerat tillstånd, men från marknadens omfattning. Storleken och volymen på hela branschen ökar fortfarande, men saktar ner hastighetsmässigt. Fördelarna med elcykel, såsom bekvämlighet, miljöskydd och lågt pris, har blivit det faktum att hastigheten på modern stadstrafik är lägre, korta avstånd och lätt att använda. Ett fordon närmast ens faktiska behov.

¡¡¡¡Särskilt i den nuvarande kollektivtrafiken är överbelastad, inte i tid och andra brister, lätta elfordon är utan tvekan förstahandsvalet för vissa låg- och medelinkomsttagare.

¡¡¡¡Jämfört med dyra bränslefordon, trots bristen på körsträcka och kraftprestanda, men i samband med stigande oljepriser. Dess överlägsna bekvämlighet och ekonomi (laddning är bekvämare och billigare än tankning) gör att den visar ökande substitutionsfördelar.

sv_SESwedish
Rulla till toppen