Grundläggande egenskaper och principer för litiumbatteri

Litiumbatteri är ett slags batteri som är sammansatt av litiummetall eller litiumlegering som negativt elektrodmaterial och använder icke-vattenhaltig elektrolytlösning.

De tidigaste litiumbatterierna av Kinesisk elcykel kom från den store uppfinnaren Edison, med hjälp av följande reaktion: mno2=limno2, som är redox, urladdning.

På grund av litiummetallens aktiva kemiska egenskaper kräver bearbetning, konservering och användning av litiummetall mycket höga miljökrav. Därför har litiumbatterier inte använts på länge. Nu har litiumbatterier blivit mainstream.

Nackdelar med litiumbatterier:

Litiumprimärbatterier har dålig säkerhet och explosionsrisk.

Litiumjonbatteriet av litiumkoboltoxid kan inte laddas ur vid hög ström, och säkerheten är dålig.

Li-ion-batterier bör skyddas från överladdning och urladdning.

Höga produktionskrav och höga kostnader.

sv_SESwedish
Rulla till toppen