Tre andra viktiga faktorer som påverkar batteritiden

Temperaturpåverkan

Livslängden på blybatteriet Kina elcykel ökar med stigande temperatur. Vid 10-35 ¡æ, för varje ökning med 1 ¡æ, läggs cirka 5-6 cykler till. Mellan 35-45 ¡æ kan varje ökning med 1 ¡æ förlänga livslängden med mer än 25 cykler. När temperaturen är högre än 50 ¡æ reduceras livslängden på grund av förlusten av kapaciteten för negativ elektrodvulkanisering.

Batteriets livslängd ökar med ökningen av temperaturen i ett visst temperaturområde, eftersom kapaciteten ökar med ökningen av temperaturen. Om tömningskapaciteten är konstant minskar urladdningsdjupet och den fasta livslängden förlängs när temperaturen ökar.

Effekt av svavelsyrakoncentration

Även om ökningen av syradensiteten är fördelaktig för den positiva plattans kapacitet, ökar batteriets självurladdning, korrosionen av gallret accelererar och blydioxiden faller löst av. Med ökningen av syradensiteten i batteriet minskar cykelns livslängd.

Effekt av urladdningsströmtäthet

Med ökningen av urladdningsströmtätheten minskar batteriets livslängd på grund av att blydioxid lossnar vid hög strömtäthet och hög syrakoncentration.

sv_SESwedish
Rulla till toppen