Tillväxttakten för industrin för elcykeltillbehör saktar ner

Tillverkare av interna växelnav för elcyklar måste lyda den allmänna stilens enhet när de skapar produkter, men tillbehör till elcykel kan också bli källan till skapandet, det vill säga att använda anpassningen av elcykeltillbehör för att förena den övergripande stilen. Nu är designen av elcykeltillbehör inte bara för att lösa den vertikala trafikfunktionen, utan cykeltillbehören är också den unika platsen att försköna inomhusutrymmet.

 

Alltsedan , Kinas elcykel Tillbehörsindustrin befinner sig i den globala industrikedjans låga position, många företag, tröskeln för inträde är låg, innovationsförmågan är otillräcklig, medvetenheten om immateriella rättigheter är svag, övervakningen av branschstandarden är otillräcklig, koncentrationen är låg, varumärkesformning är svårt och så vidare.

 

Även om den nuvarande elcykeltillbehör industrins tillväxt avtagit, men marknaden kakan har inte minskat. Varumärke av låg kvalitet kommer att avnoteras, varumärke av hög kvalitet kommer att bryta ut. Genom M & A kan förvärv och till och med notering på kapitalmarknaden främja en tid präglad av stora märken av elcykeltillbehör.

sv_SESwedish
Rulla till toppen