Vad behöver du vara uppmärksam på när du cyklar på en elcykel?

Försök att inte använda nollstart för bästa prisvärda elcykel, särskilt när du lastar tunga föremål och uppför. Vid start ska manskapen användas för ridning och när en viss hastighet uppnås ska elkörningen utföras eller det elektriska gånghjälpmedlet användas direkt.

 

För vid start måste motorn först övervinna den statiska friktionskraften, vid denna tidpunkt är strömmen stor, närmar sig eller till och med når motståndsströmmen, så att batteriets höga ström fungerar och accelererar skadan på batteriet.

 

När du cyklar på den mest prisvärda elcykeln, försök att använda mänsklig eller elektrisk hjälp, särskilt när du är uppför en backe, bär en last, kör mot vinden eller gör en gropig väg, se till att använda arbetskraft för att hjälpa dig att cykla. På så sätt kan man undvika att batteriet laddas ur vid hög ström under lång tid, och batteriet kan skadas, vilket är fördelaktigt för att öka den kontinuerliga körsträckan för primärladdningen och förlänga batteriets livslängd.

 

Elcykel§Ö till grov eller brant sluttning (i allmänhet mindre än eller lika med 8 grader) av vägen. Vid en sådan väg bör långsam körning eller avstigning utföras. Arbetsmiljön för motor, styrenhet och batteri och så vidare under denna typ av väg är dålig, vilket kommer att minska livslängden och vara lätt att skada.

 

Elcykel§Ö bör undvika frekvent inbromsning och start, innan eller samtidigt bör hastighetskontrollen vridas tillbaka, i området för vägstöd, så långt det är möjligt användning av mänsklig åkning. På så sätt kan skador av hög ström på batteriet undvikas.

sv_SESwedish
Rulla till toppen