Vad är effekten av elcykelstyrenheten på batteriet?

Regulatorn är en av de fyra viktiga komponenterna i fat tire elcykel, så vilken effekt har regulatorn på batteriet?

Effekten av kontrollenhet för elektriska däck på batteriets livslängd är följande: elfordon är en urladdningsprocess till batteriet under körning, styrenheten styr en mängd olika driftsparametrar, det vill säga batteriets urladdningsparametrar.

Regulatorn har i allmänhet ström- och underspänningsskyddsfunktioner, men regulatorns spänningsbegränsande funktion kan inte förhindra användningen av upptagningsspänning (det vill säga batteristoppsurladdning, batterispänningen kommer att stiga 2-3 volt, användningen av stigande spänning kommer att fördjupa överladdningen av batteriet. Överurladdning är en allvarlig skada på batteriets livslängd.

Eftersom de enskilda tillverkarna vilseleds av marknaden, det vill säga för att skyddsfunktionen för underspänningsåtervinning läggs till, och återvinningsspänningen för batteriet i elfordonet inte kan användas igen efter den primära underspänningen, så att den förnyade körsträckan blir kort, så att batteriet är förödande .

sv_SESwedish
Rulla till toppen