Hur övervakar man bristen på fas i elcykelns borstlösa motor?

Bristen på fas i den borstlösa motorn på en elcykel med fet däck orsakas av skada på Hall-elementet på den borstlösa motorn.

Genom att mäta motståndet hos Hall-elementets utgångsledning i förhållande till Hall-jordledningens ledning och Hall-strömförsörjningens ledning, kan den jämförande metoden användas för att bestämma vilket Hall-element som har problem.

För att säkerställa noggrannheten i motorns kommutativa position, rekommenderas att alla tre Hall-elementen byts ut samtidigt.

Innan du byter ut Hall-elementet är det nödvändigt att ta reda på om motorns fasalgebraiska vinkel är 120 ¡ãor 60 ¡ã, och positionen för de tre Hall-elementen i den allmänna 60 ¡ã-fasvinkelmotorn är parallell. Ett av de tre Hall-elementen är placerat i en omvänd position på 180 ¡ã.

 

sv_SESwedish
Rulla till toppen