Körsträckan för hela elcykeln är förkortad, varför?

När temperaturen är 25 C, under villkoren för standardtest, är den kontinuerliga körsträckan för fordonet som monterats av olika typer av motor olika. Vi kan hänvisa till data för den normala elcykeln med feta däck för att avgöra om fordonets körsträcka är normal.

Om den faktiska körsträckan är mindre än referensen kan vi bestämma att hela fordonet har en kort kontinuerlig körsträcka.

Utmattningsprestandan för hela elcykeln med feta däck är att kraften hos motorn uppför sluttningen är liten, starttiden är lång och hastigheten på testkörningen med personen är uppenbarligen långsammare.

Orsakerna till kort körsträcka och motorisk trötthet (vanligtvis känd som motorisk maktlöshet) är komplexa. Men när vi eliminerar ovanstående tre typer av motorfel, generellt sett, orsakas felet med kort körsträcka inte av motorn.

Detta har något att göra med dämpningen av batterikapaciteten, laddarens laddning med batteriet, driften av styrenhetens parametrar och det faktum att signalen för PWM inte är upp till 100.

sv_SESwedish
Rulla till toppen