Hur man hanterar överdriven tomgång / belastning Hastighet för elcykelmotor

Inspektionsmetoderna är följande:

Slå på strömmen till den feta elcykeln och vrid på vredet för att få motorn att rotera över 10 s med hög hastighet utan belastning.

Efter att motorns hastighet har stabiliserats, mäts motorns maximala tomgångsvarvtal av den handhållna hastighets-/hastighetsmätaren.

Under standardtestförhållandena mäts motorbelastningens maximala hastighet över 200 m avstånd.

Hastighetsförhållande belastning / tomgång på =n2 / N1

När motorns tomgångs-/lasthastighetsförhållande är större än 1,5 visar det att den magnetiska stålavmagnetiseringen av motorn redan har varit ganska allvarlig, hela uppsättningen av magnetiskt stål bör bytas ut i motorn och hela motorn ersätts i allmänhet i själva underhållsprocessen av elfordonet.

sv_SESwedish
Rulla till toppen