Hur värmer elcykelmotorn? Hur?

För det första indikerar användning av en beröringsfri infraröd termometer, eller en multimeter temperaturmätningsbaffel (en multimeter med temperaturmätning, som mäter temperaturen på motorns ändlock över 25 ¡æ över omgivningstemperaturen), att temperaturökningen för motorn har överskridit det normala intervallet. Temperaturhöjningen för den allmänna motorn bör vara under 20 ¡æ.

I underhållspraxisen för en elcykel med fet däck är metoden för att hantera motorns uppvärmningsfel i allmänhet att byta ut motorn.

Den direkta orsaken till motorns uppvärmning är den stora strömmen. Motorström I, elektrisk ingångspotential E1-motor, rotationskänsla för motorns elektromotoriska kraft (även kallad tillbaka EMF) E2, och förhållandet mellan motorspolens resistans hos R är: i= (E1-E2), R.

Ökningen av I indikerar att r blir mindre eller att E2 minskar. Minskningen av r orsakas vanligtvis av kortslutning eller öppen krets av spolen. E 2-minskning orsakas vanligtvis av avmagnetisering av magnetiskt stål eller av kortslutning eller öppen krets av spolen.

sv_SESwedish
Rulla till toppen