Kraft och arbetsprincip för elcykelmotor

Motorer är en enhet som omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi. Principen för elcyklars motor är att generera det roterande magnetfältet genom att använda den elektrifierade spolen (det vill säga statorlindningen) och agera på den stängda aluminiumramen för rotorekorren för att bilda det magnetiska elektriska roterande vridmomentet.

 

Motorn är uppdelad i DC-motor och AC-motor enligt strömförsörjningen. De flesta av motorerna i kraftsystemet är AC-motorer. Kan vara synkronmotor eller asynkronmotor (motorstatorns magnetiska hastighet och rotorrotationshastighet upprätthåller inte synkron hastighet.

 

Motorn består huvudsakligen av statorn och rotorn. Riktningen för den elektriska ledningens kraftrörelse i magnetfältet är relaterad till strömriktningen och riktningen för den magnetiska känslan (riktningen för magnetfältet). Motorns arbetsprincip är effekten av magnetfält på strömkraften, vilket gör att motorn roterar.

 

Elcyklars motoreffekt är annorlunda, till exempel den allmänna sammansättningen av 12AH batteri fyra block av motoreffekt är 350 W, detta hänvisar till den interna växeln i höghastighetsmotorn. I fallet med en borstlös tandlös motor är den faktiska effekten 250 W.

sv_SESwedish
Rulla till toppen