Hur man stärker ledningen av elcykelindustrin

Även om elbilsmarknaden är populär, men de flesta tillverkare saknar produktionskvalifikationer. Även om marknaden för 16-tums elcykelsats i Kina visar en explosiv tillväxttakt, saknar de flesta produktionsföretag produktionskvalifikationer.

 

De flesta företag börjar anta standardprocessen för fordonsproduktionslinjen för att förbättra fordonets säkerhet och stabilitet. Å andra sidan är definitionen och standarderna för 16 tums hjul elcykelsats oklara i Kina. De flesta inhemska elcyklar är utvecklade av de mogna modellerna av "golfbilar" och "grannskapsbilar" i USA. Eller med hänvisning till den tekniska ramen för europeiska lätta fyrhjuliga motorcyklar, det finns fortfarande en brist på auktoritativ utfärdande av standarder eller definitioner för elcyklar i Kina.

 

Och eftersom tillverkare är små motorcyklar eller trehjulingar, eller till och med produktion av "liten verkstad", är fordonsteknikinnehållet relativt lågt, vilket är mer konkurrenskraftigt och kostnadspress, vilket gör det svårare att ytterligare öka investeringarna i fordonsteknikinnehåll och säkerhetsprestanda.

 

De nationella produktionsföretag som kräver tillträde måste uppfylla ett antal tekniska indikatorer, vilket gör att många företag inte kan få investerings- och produkttillgångsbehörighet för elcykel. Dessutom klarar de flesta elcyklar inte att uppfylla kraven i vägtrafikledningslagen, än mindre få vägtillstånd.

sv_SESwedish
Rulla till toppen