Användning och underhåll av elcykelmotor

Oavsett om det är borstlös motor eller borstlös motor, är det normalt att producera lite mekaniskt brus (borstlöst) eller elektrisk magnetisk resonans (EMR) under drift. Men om den borstlösa motorn producerar onormala vibrationer och ljud under drift, bör kraftlåset stängas av och ses över i tid.

När den elektriska smutscykeln rör sig bakåt är det normalt att känna att bakhjulet går tillbaka tyngre, vilket är ett normalt fenomen. När det elektriska fordonet rör sig framåt, när motståndet är högt, kopplas motorns strömförsörjning från först (motståndet framåt kan elimineras, och sedan utförs reparationen i tid.

Vid normal användning av motorn krävs normalt inget speciellt underhåll, och uppmärksamhet ska ägnas åt att kontrollera fästtillståndet för axeländen på motornavet och motorns ändlock, och om något skruv- eller mutterlossningsfenomen upptäcks för att dras åt i tid, förhindras fel i fordonet på grund av frånkoppling av ledningsuttaget, och användningssäkerheten påverkas.

Vid körning på våta dagar bör vattendjupet inte överstiga den nedre kanten av det elektriska hjulnavet, för att undvika motorfel orsakade av vattenläckage från motorn.

sv_SESwedish
Rulla till toppen