Metoder för att minska trafikolyckor med elcykel

Den första är att fullända lagar och förordningar, att uttryckligen inkludera elcyklar i kategorin hantering av icke-motorfordon, att göra tydliga bestämmelser om hastigheten för elfordon, användningen av vägar och straff för brott mot lagen.

 

Det andra är att stärka hanteringen av elcykel. Trafikledningsavdelningar bör höja straffen för alla typer av trafiköverträdelser av elfordon för att verkligen vända den ökande trenden för trafikolyckor orsakade av elfordon.

 

För det tredje, stärk propagandan, förbättra trafikdeltagarnas säkerhetsmedvetenhet, stärk publiciteten och utbildningen för trafiköverträdare och öka intensiteten i trafiksäkerhetsutbildningen.

 

Den nödvändiga marknadsövervakningsmekanismen bör upprättas, samtidigt bör trafiksäkerheten inkluderas i målbedömningen av de statliga funktionsdepartementen vid årets slut, och de okvalificerade elfordonstillverkarna bör "stängas, stoppas, vändas om". och företagen bör optimeras och omorganiseras.

 

Cyklister bör vara uppmärksamma på hastighetskontroll och följa trafikreglerna.

sv_SESwedish
Rulla till toppen